SkyService Против войны

Prekybos prekėmis demonstracinė programinė įranga. Komercinė paslaugų įmonė "ARG"

Turinys

    Tarybos Reglamento EB Nr. Tarybos reglamento EB Nr. Susitariančioji šalis, kuri kitai susitariančiajai šaliai šio memorandumo priede ar priedėlyje nustatytomis sąlygomis perduoda intelektinę nuosavybę Prekybos prekėmis demonstracinė programinė įranga memorandume tai yra tyrimai, ataskaitos, duomenų bazės, programinė įranga, praktinė patirtis, techninė ir neskelbtina komercinė informacija, duomenys ir įrašai, taip pat susiję dokumentai ir medžiaga, neatsižvelgiant į tai, kokia forma ar kokioje laikmenoje jie įrašytiišsaugo tokias pačias intelektinės nuosavybės teises, kokias turėjo mainų metu.

    Prekybos prekėmis demonstracinė programinė įranga

    A Party providing intellectual property which for purposes of this Memorandum includes analyses, reports, databases, software, know-how, technical and commercially sensitive information, data, and records, and associated documentation and materials, regardless of form or the media on which it may be recorded to the other Party in accordance with the terms of an Annex or Appendix to this Memorandum shall retain such proprietary rights in the intellectual property as it had at the time of the exchange.

    MATRIX vystymą, nes ši programinė įranga yra veiksminga kompiuterinė priemonė siekiant nustatyti projektų planus ir juos vienodai dokumentuoti, taip pat siekiant įgyvendinti ir valdyti projektus, ir tai, remiantis VAT m. MATRIXwhich constitutes an effective computer-aided tool for setting up project plans and documenting them in a uniform manner and for implementing and managing projects, and which, based on the IAS audit on planning and monitoring of Marchwas stated to constitute best practice and a source of strength; also welcomes the Agency's initiative to link MATRIX with ABAC, the budgetary system, in order to provide information on the level of commitment and payment appropriations execution europarl.

    Prekybos prekėmis demonstracinė programinė įranga